STOICYZM PRAKTYCZNY

Warsztat rozwojowo-filozoficzny

marek

„Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.”
Marek Aureliusz

Stoicyzm to kierunek filozoficzny, który został zapoczątkowany około 2300 lat temu. Najwięcej informacji do dziś pozostało o tzw. stoikach rzymskich, którzy żyli w I i II wieku naszej ery. Zaliczają się do nich takie postacie jak Epiktet, Seneka czy Marek Aureliusz.

Do fundamentalnych założeń stoicyzmu należy przekonanie, że nasz sposób myślenia i funkcjonowania w świecie, zależy głównie od tego jak ten świat widzimy, czyli od naszych wyobrażeń. Droga do szczęścia wiedzie zatem nie przez zmiany w zewnętrznym świecie, ale przez zmianę naszej interpretacji świata.

Inna podstawowa zasada filozofii stoickiej dotyczy podziału rzeczy na zależne i niezależne od nas. Dzięki koncentrowaniu się tylko na tym, co jest w pełni od nas zależne, możemy zyskać dostęp do szczęścia i wewnętrznego poczucia spokoju.

Mimo tak odległej daty narodzin, stoicyzm nadal jest jedną z najbardziej wpływowych tradycji kultury zachodniej. Przez wszystkie wieki, aż do dnia dzisiejszego, pojawiał się i odradzał w wielu różnych okresach historycznych. Był inspiracją dla wielu wybitnych filozofów, jak np. Kartezjusz, Artur Schopenchauer czy Friedrich Nietzsche.

W dziedzinie psychologii fundamenty myśli stoickiej miały znaczący wpływ na powstanie podstawowych założeń terapii poznawczo-behawioralnej. Znane są również przypadki, w których psychiatrzy zalecali swoim nerwowo chorym pacjentom uważną lekturę stoickich tekstów, a terapia ta przynosiła znakomite efekty.

Stoicyzm Praktyczny – czego nauczysz się na warsztatach?

Grupowe zajęcia nie tylko umożliwiają poznanie podstawowych, teoretycznych założeń filozofii stoickiej, ale przede wszystkim stwarzają okazję do praktycznego wykorzystania stoickich ćwiczeń. Mimo iż mają one około 2 tysięcy lat, to ich prostota i uniwersalność sprawia, że mogą być wykorzystywane przez każdego z nas, w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Warsztaty są też okazją do poszukania odpowiedzi na pytania, których na co dzień sobie nie zadajemy, np. czy szczęście jest w pełni zależne od nas samych? Jak pogodzić się z losem, jeżeli przyniósł smutek i cierpienie? Co oznacza dla nas słowo „sukces”? Praca w grupie sprawia dodatkowo, że usłyszenie opinii innych uczestników, może pomóc w odkrywaniu własnych odpowiedzi.

Co istotne, warsztat ten nie ma na celu przekonania kogokolwiek, że stoicyzm to najlepsza i jedyna słuszna droga rozwoju osobistego lub duchowego. Jest on raczej propozycją, która chce stworzyć przestrzeń do bliskiego i praktycznego poznania filozofii stoickiej. Uniwersalność podstawowych założeń stoicyzmu powoduje bowiem, że jest to droga, która może być spójnie łączona z wieloma innymi światopoglądami. Często właśnie to sprawia, że tak wiele osób znajduje w stoicyzmie wskazówki, których tak długo szukało.

„Jakikolwiek los Cię spotyka, uczyń z niego coś godnego zapamiętania”
Seneka

PLAN WARSZTATÓW:

1 DZIEŃ (10:00-16:00)

Moduł 1 – Świat wyobrażeń

Na tym module zrozumiesz, co tak naprawdę znaczy sformułowanie, że „żyjemy w świecie wyobrażeń”. Uświadomisz sobie jak bardzo nasz umysł potrafi nas czasami oszukiwać i dlaczego może prowadzić to do regularnie odczuwanego cierpienia. Ponasz sposoby uważnego obserwowania własnych myśli, dzięki którym zyskasz możliwość uwolnienia się od utrudniających Ci życie fałszywych przekonań i wyobrażeń.

Moduł 2 – Zależne-Niezależne

Poznasz jedno z podstawowych stoickich założeń i dowiesz się jak w codziennym życiu odróżniać rzeczy od nas zależne, od tych w dużej mierze od nas niezależnych. Dzięki tej wiedzy zyskasz możliwość uwolnienia dodatkowych pokładów energii i motywacji do działania, gdyż uświadomisz sobie, na co tak naprawdę masz realny wpływ w swoim życiu.

Moduł 3 – Stoickie autorytety

Ten fragment warsztatów zostanie poświęcony najważniejszym przedstawicielom filozofii stoickiej. Dzięki poznaniu ich osobistej historii, jeszcze lepiej zrozumiesz korzyści wynikające z praktyki stoickiej. Otrzymasz również informację o najważniejszych stoickich dziełach, których lektura może być wspaniałym treningiem dla Twojego umysłu.

Moduł 4 – Trening praktycznego stoicyzmu cz. 1

Na tym module praktycznie przetrenujesz całą zgromadzoną w ciągu warsztatów wiedzę, tak aby już zacząć tworzyć w sobie nowe, myślowe nawyki.

2 DZIEŃ (10:00-16:00)

Moduł 5 – Stoicyzm vs. Sukces

Kolejny dzień rozpoczniemy od refleksji nad rozumieniem słowa „sukces”. Odkryjesz nie tylko swój sposób postrzegania sukcesu, ale również reszty uczestników. Dowiesz się też czym jest sukces według filozofii stoickiej i samodzielnie podejmiesz decyzję, czy potrzebujesz coś zmienić w swojej definicji sukcesu.

Moduł 6 – Świadomość przemijalności

Na tym module odkryjesz, na ile jesteś świadomy przemijalności wszystkiego, co Cię otacza. Dowiesz się jak można taką świadomość trenować i w jaki sposób może być ona źródłem codziennej wdzięczności i uważności. Poznasz stoickie techniki akceptowania przemijalności.

Moduł 7 – Osobiste stoickie zasady

Na tym fragmencie warsztatów stworzysz swój własny zestaw stoickich zasad. Zapoznasz się z ogromną ilością praktycznych, stoickich wskazówek i na podstawie własnych potrzeb wybierzesz te, które na chwilę obecną okażą się dla Ciebie najbardziej przydatne. Uświadomisz sobie również jak ważna i przydatna jest codzienna lektura stoickich zasad.

Moduł 8 – Trening praktycznego stoicyzmu cz. 2

Kolejny raz praktycznie przetrenujesz całą, zgromadzoną w ciągu zajęć wiedzę.

.

Cena: 380 zł brutto

Termin szkolenia: Pojawi się wkrótce!

Zapisz się na szkolenie