W poszukiwaniu sensu duchowości

Warsztaty z logoterapii, neurobiologii i psychologii religii


„Nie chodzi o to, że nie ma prawdy – jest i może być tylko jedna. Ale nikt nie może mieć całkowitej pewności, że to on jest jej głosicielem”

Viktor Frankl

Warsztat „W poszukiwaniu sensu duchowości” to zajęcia prowadzone głównie w ujęciu logoterapii, czyli metody terapeutycznej stworzonej przez Viktora Frankla. Jest on twórcą koncepcji tzw. nieświadomości duchowej, według której w każdym człowieku tkwi, mniej lub bardziej świadoma, zdolność kontaktowania się z tym, co transcendentne (duchowe). Nieświadomość duchowa, podobnie jak nieświadomość psychiczna, może być rozwijana i wzmacniana w każdym wyznaniu czy światopoglądzie religijnym/duchowym.

Poza nurtem logoterapeutycznym, warsztat uwzględnia również wiedzę z zakresu neurobiologii, socjobiologii i psychologi religii. Tego rodzaju uzupełnienie umożliwia uzyskanie tzw. perspektywy neurobiologicznej, która pozwala na zdrową integrację religijności z duchowością indywidualną. Zrozumienie tej perspektywy to też uświadomienie sobie, w jaki sposób trudności psychiczne mogą blokować rozwój duchowy człowieka.

Głównym celem warsztatu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możliwa będzie bliska i pełna szacunku oraz tolerancji rozmowa, na temat praktykowania duchowości i religijności we współczesnym świecie. Jest to też wyjątkowa okazja do zauważenia, w jaki sposób własne lęki i uprzedzenia o charakterze religijnym i duchowym, mogą wpływać na relację z innymi ludźmi. Warsztat ma pomóc uczestnikom w podejmowaniu takich decyzji w swoim życiu religijnym, które jak najlepiej wspierają zdrowie i łagodzą cierpienie własne i innych.

WAŻNE!
Warsztat „W poszukiwaniu sensu duchowości” jest spotkaniem zachowującym absolutną otwartość i akceptację dla każdego wyznania religijnego. Tym samym celem zajęć nie jest „promowanie” jakiejkolwiek religii ani teorii rozwoju duchowego. Udział w warsztacie wymaga zachowania postawy szacunku i tolerancji dla wszystkich uczestników zajęć. Prowadzący zobowiązuje się zachować poszanowanie dla opinii, wartości i wyborów każdego uczestnika warsztatu.

PRZECZYTAJ OPINIE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

1 DZIEŃ (09:00-15:00)

Moduł 1 – Duchowość w logoterapii

Na pierwszym module będziesz miał okazję zapoznać się z koncepcją nieświadomości duchowej autorstwa Viktora Frankla. Zostanie również wyjaśnione jak logoterapia pojmuje duchowość człowieka i na czym polega zdrowy i autentyczny rozwój duchowy w tym właśnie ujęciu. Porozmawiamy też o trudnościach związanych z rozwijaniem własnej duchowości, jakie napotykamy we współczesnym świecie.

Moduł 2 – Neurobiologia a życie duchowe człowieka

Przyjrzymy się potrzebie duchowości i religijności z perspektywy neurobiologicznej. Dowiesz się m. in. jak reaguje ludzki mózg podczas modlitwy oraz dlaczego niektóre przekonania religijne mogą całkowicie dezaktywować empatie człowieka. Porozmawiamy też o tym, jak to możliwe, że niektórzy ludzie potrafią stosować przemoc wobec innych z jednoczesnym poczuciem sprawiedliwości.

Moduł 3 – Duchowość czy religijność?

Na tym module poznasz koncepcje religijności egzystencjalnej Viktora Frankla oraz religijności humanistycznej Ericha Fromma. Porozmawiamy o tym, czym różni się religijność od duchowości indywidualnej. Dowiesz się jak to możliwe, że człowiek może być bardzo religijny, a jednocześnie pozbawiony osobistej duchowości.

Moduł 4 – Zaburzenia religijne

Kolejny fragment warsztatów to przyjrzenie się zaburzeniom o charakterze religijnym. Dowiesz się czym jest tzw. nerwica eklezjogenna oraz w jaki sposób dochodzi do jej powstania. Porozmawiamy też o tym, dlaczego fanatyzm ateistyczny jest dokładnie takim samym rodzajem mechanizmu obronnego jak fanatyzm religijny.

DZIEŃ 2 (09:00-15:00)

Moduł 5 – Duchowość w procesie wychowania

Spojrzymy na kwestię rozwoju duchowego z perspektywy procesu wychowania. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób duchowość może wzmacniać zdrowy rozwój psychiczny dziecka, a kiedy może prowadzić do problemów psychicznych. Będzie to moduł omawiający religijność w ujęciu pedagogicznym.

Moduł 6 – Obraz Boga a historia rodzinna

Na tym module przyjrzysz się swojemu osobistemu obrazowi Boga/Siły Wyższej/Wszechświata i odniesiesz ten obraz do indywidualnej historii rodzinnej. W atmosferze wsparcia, szacunku i tolerancji dla każdego światopoglądu, zastanowimy się nad tym, w jaki sposób styl przywiązania do rodziców może odtwarzać się w relacji z osobistym Bogiem. Będzie to okazja do odkrycia, w jaki sposób trudności psychiczne mogą blokować kontakt z tym, co duchowe.

Moduł 7 – Dialog o duchowości

Kolejna część warsztatów to konfrontacja własnych przekonań z wizją duchowości innych ludzi. Poprzez dialog, bazujący na otwartości i akceptacji, zyskasz okazję do przyjrzenia się swoim lękom i uprzedzeniom, które mogą wywoływać trudne i niekomfortowe emocje w relacjach z innymi ludźmi. To okazja do głębszego zrozumienia siebie i drugiego człowieka oraz wzmocnienia osobistej empatii.

Moduł 8 – Duchowość, śmierć, seksualność

Na ostatnim module przyjrzymy się temu, jaki jest związek między duchowością, seksualnością i śmiercią. Zastanowimy się nad tym, dlaczego niektóre wyznania religijne wydaja się tłumić seksualność człowieka? Z jakiego powodu temat śmierci jest tak fundamentalnym tematem w wielu religiach? Jak duchowość może się przyczynić do głębszego zrozumienia sensu życia?

PROWADZĄCY:

jakub-mikolajczak-1Jakub Mikołajczak – psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył certyfikowany kurs logoterapii akredytowany przez Instytut Viktora Frankla w Wiedniu, prowadzony m.in. przez prof. Kazimierza Popielskiego, polskiego przedstawiciela logoterapii i bliskiego przyjaciela Frankla. Więcej informacji o prowadzącym.


AKTUALNE TERMINY

Miejsce: Warszawa (centrum)
Termin: 28-29 marca 2020 r. (sobota/niedziela)
Cena: 570 zł brutto (cena obowiązuje do 15 marca, później wzrasta do 700 zł brutto)
Liczba miejsc: 10 (zostało 8 wolnych miejsc)

Miejsce: Wrocław (centrum)
Termin: 25-26 kwietnia 2020 r. (sobota/niedziela)
Cena: 570 zł brutto (cena obowiązuje do 12 kwietnia, później wzrasta do 700 zł brutto)
Liczba miejsc: 10 (zostało 9 wolnych miejsc)

 

Masz pytania odnośnie warsztatów? Skontaktuj się z prowadzącym:

jakubmikolajczak@opusanima.pl lub tel. 697 333 790.

Aby zapisać się na warsztaty, wypełnij i wyślij poniższy formularz.

Zapisz się na szkolenie