Polityka prywatności

.
ZASADY OGÓLNE

1.1. Opus Anima nie udostępnia danych użytkowników portalu www.opusanima.pl (dalej: Serwis), subskrybentów newsletterów oraz uczestników warsztatów i sesji terapeutycznych, organizowanych przez Opus Anima i wykorzystuje te dane jedynie w prowadzonej przez siebie działalności, w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.

1.2. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu, zapisanie się do newslettera lub zadeklarowanie chęci uczestnictwa w organizowanych przez Opus Anima warsztatach lub sesjach terapeutycznych oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszej polityki prywatności.

1.3. Administratorem danych jest Jakub Mikołajczak, twórca marki Opus Anima, zameldowany pod adresem ul. Parkowa 2/15, 63-860 Pogorzela.

1.4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się pod adresem: jakubmikolajczak@opusanima.pl.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. W czasie korzystania z Serwisu, zapisów do newslettera lub przy dokonywaniu zapisów na warsztat lub sesje terapeutyczną organizowane przez Opus Anima, wymagane może być podanie danych osobowych użytkownika, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

2.2. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych będzie obligatoryjne.

2.3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są jedynie przez Opus Anima i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim.

2.4. Opus Anima nie prowadzi mailingów ani jakichkolwiek akcji promocyjnych zlecanych im przez osoby trzecie.

2.5. Opus Anima może wykorzystywać adres e-mail użytkownika oraz jego imię do przesyłania mu newsletterów, informacji o zbliżających się warsztatach lub innych wydarzeniach, kierowania ofert handlowych oraz każdej innej komunikacji, związanej z wykonywaną przez Opus Anima działalnością. Wiadomości te mogą mieć postać wiadomości wysyłanych niezapowiedzianie.

2.6. Jeżeli Opus Anima będzie korzystała z usług wyspecjalizowanego podmiotu w celach marketingowych lub warsztatowych, adres e-mail użytkownika oraz jego imię mogą zostać przekazane temu podmiotowi trzeciemu, na następujących warunkach:

Dane będą wykorzystywane jedynie na potrzeby wykonania zlecenia powierzonego przez Opus Anima;
Po wykonaniu zlecenia dane zostaną natychmiast usunięte z baz danych usługobiorcy;
Usługobiorca nie będzie miał uprawnienia do przekazywania danych komukolwiek, niezależnie od formy i celu przekazania;

2.7. Wizerunek uczestnika może zostać wykorzystany w materiałach marketingowych wykonywanych na zlecenie Opus Anima, po wcześniejszym uzyskaniu zgody uczestnika.

2.8. Jeżeli Opus Anima będzie zamierzała dokonać jakiegokolwiek innego użycia danych osobowych uczestnika, wykorzystanie powinno poprzedzać uzyskanie zgody uczestnika.

2.9. Dalsze dane osobowe, jak w szczególności nr NIP, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego mogą być wykorzystywane jedynie w celu świadczenia przez Opus Anima umówionych usług na rzecz uczestnika i zabronione jest ich ujawnianie, przekazywanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, jak również wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu.

2.10. Kliknięcie ikony „Lubię to” profilu Opus Anima na portalu www.facebook.com oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie użytkownikowi wiadomości w ramach wykonywanej przez Opus Anima działalności.

NEWSLETTERY, WARSZTATY I SESJE TERAPEUTYCZNE

3.1. Opus Anima zastrzega sobie uprawnienie do wysyłania użytkownikom Serwisu oraz uczestnikom warsztatów i sesji terapeutycznych, które przekazały jej swoje dane osobowe, bezpłatnych newsletterów dotyczących działalności Opus Anima i materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego.

3.2. Subskrypcja newslettera w przypadku osób, które nie przekazały swoich danych osobowych Opus Anima następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym należy umieścić adres e-mail oraz imię, które program wykorzystuje w celu personalizacji wypowiedzi.

3.3. Przekazanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera rodzi skutki opisane w ust. 2.1. – 2.9.

3.4. Wszelkie informacje przekazane przez uczestnika podczas sesji terapeutycznej lub w treści wiadomości e-mail lub podobnych są traktowane jako poufne oraz nie będą udostępniane innym osobom. Opus Anima zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania historii przekazanych przez uczestnika w sposób uniemożliwiający jej powiązanie z uczestnikiem.

3.5. Każda osoba ma prawo do usunięcie swoich danych osobowych i rezygnacji z subskrybcji newslettera. Może to zrobić klikając w odpowiedni link znajdujący się w treści każdego newslettera lub kontaktując sie mailowo na adres podany w punkcie 1.4.

COOKIES

4.1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka) w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z niego.

4.2. Pliki cookies używane przez Opus Anima są bezpieczne dla komputerów użytkowników, a warunkiem ich poprawnego funkcjonowania jest ich nieusuwanie z pamięci komputera oraz wyrażenie zgody na ich użycie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Opus Anima zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie.

6.2. Użytkowników i uczestników obowiązuje aktualna treść Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE

Jeżeli chcecie Państwo skontaktować się z naszą firmą, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Opus Anima Jakub Mikołajczak z siedzibą w Pogorzeli (63-860), ul. Parkowa 2/15, NIP: 6961834092; Regon: 380792179; telefon: 697 333 790; e-mail: kontakt@opusanima.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.

Państwa dane będą wykorzystywane tylko do obsługi przesłanego zapytania – udzielenia odpowiedzi i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania.

Podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przekazane naszej firmie nie będą przekazywane poza firmę Opus Anima Jakub Mikołajczak, ani nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Jednocześnie informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.