Jakub Mikołajczak

Założyciel Opus Anima

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Pracą w dziedzinie zdrowia psychicznego zajmuję się od 2012 roku. Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny we Wrocławiu oraz psychoterapię online.

Jako psychoterapeuta głównie wykorzystuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, w tym również logoterapeutyczne. Szczególnie bliska jest mi Terapia skoncentrowana na osobie stworzona przez Carla Rogersa oraz Logoterapia w ujęciu Viktora Frankla.

Wykształcenie

Ukończyłem studia magisterskie ze specjalizacją poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Kurs ten posiada akredytacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Posiadam również certyfikat z Logoterapii, który uzyskałem w ramach szkolenia akredytowanego przez Instytut Viktora Frankla w Wiedniu. Szkolenie to było prowadzone m. in. przez prof. Kazimierza Popielskiego, bezpośredniego ucznia Frankla.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji, a jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki pracuję w zgodzie z oficjalnym Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Jestem autorem Teorii Egzystencjalnej Odwagi, która stanowi integracje dokonań wybitnych terapeutów i filozofów egzystencjalnych.

Zapraszam do gabinetu psychoterapii we Wrocławiu.

Metody jakimi się kieruję:

Psychoterapia humanistyczna
Opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. Terapia ta ma charakter niedyrektywny i koncentruje się na aktualnym stanie osoby, czyli na „tu i teraz”. Psychoterapeuta nie jest ekspertem, tylko raczej towarzyszem wspólnej podróży.

Psychoterapia egzystencjalna
Skupia się wokół takich tematów jak: sens życia, wolność i odpowiedzialność, wartości, samotność, śmierć. Podejście egzystencjalne uznaje, że skoro egzystencja człowieka jest skończona, to aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa i spełnienia, istotna jest świadomość jej przemijalności.

Logoterapia
Według tego podejścia odnalezienie w życiu głębokiego poczucia sensu, jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka. Ten nurt opiera się na założeniu, że człowiek jest wewnętrznie wolny, czyli może decydować o jakości swoich przekonań, zasad i postaw wobec świata. Logoterapia postrzega człowieka nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.