Jakub Mikołajczak

Założyciel Opus Anima

Jestem trenerem oraz psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracą w dziedzinie zdrowia psychicznego zajmuję się od 2012 roku. Prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny we Wrocławiu.

Jako psychoterapeuta wykorzystuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, w tym również logoterapeutyczne. Jako trener koncentruje się na nawiązywaniu bliskiej relacji z grupą szkoleniową, tworzeniu odpowiedniej atmosfery wsparcia i akceptacji oraz wykorzystywaniu sprawdzonych metod warsztatowych.

Wykształcenie

Ukończyłem studia magisterskie ze specjalizacją poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam certyfikat z Logoterapii, akredytowany przez Instytut Viktora Frankla w Wiedniu. Byłem również uczestnikiem wielu dodatkowych kursów i szkoleń, organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Szkołę Trenerów CEL oraz firmę szkoleniową Vision Design.

W chwili obecnej jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji, a jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracuję w zgodzie z oficjalnym Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Zapraszam do gabinetu psychoterapii we Wrocławiu.

Metody jakimi się kieruję:

Psychoterapia humanistyczna
Opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada potencjalne zdolności zdrowego, twórczego rozwoju. Terapia ta ma charakter niedyrektywny i koncentruje się na aktualnym stanie osoby, czyli na „tu i teraz”. Psychoterapeuta nie jest ekspertem, tylko raczej towarzyszem wspólnej podróży.

Psychoterapia egzystencjalna
Skupia się wokół takich tematów jak: sens życia, wolność i odpowiedzialność, wartości, samotność, śmierć. Podejście egzystencjalne uznaje, że skoro egzystencja człowieka jest skończona, to aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa i spełnienia, istotna jest świadomość jej przemijalności.

Logoterapia
Według tego podejścia odnalezienie w życiu głębokiego poczucia sensu, jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka. Ten nurt opiera się na założeniu, że człowiek jest wewnętrznie wolny, czyli może decydować o jakości swoich przekonań, zasad i postaw wobec świata. Logoterapia postrzega człowieka nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.