Czym jest psychoterapia?

Celem psychoterapii jest pomoc drugiej osobie w przezwyciężeniu jej lęku oraz destrukcyjnych, odruchowych sposobów reagowania. Psychoterapia uczy również wykorzystania nieznanych wcześniej sił i wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Spotkania z psychoterapeutą to próba zmierzenia się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości, poradzenia sobie z poczuciem winy i krzywdy oraz wzmocnienia tego, co może być źródłem codziennej siły.

Psychoterapia zawsze jest doświadczeniem emocjonalnym. To właśnie dzięki silnemu przeżyciu możliwe jest osiągnięcie pożądanej zmiany. Czynnikiem, który to umożliwia, jest przede wszystkim relacja z psychoterapeutą, która daje poczucie akceptacji, ulgi i spadku przeszkadzającego napięcia.

Dzięki temu, że osoba biorąca udział w terapii nie jest oceniania i krytykowana, może autentycznie przeżywać i wyrażać swoje uczucia. Atmosfera wsparcia i akceptacji umożliwia swobodne poszukiwanie prawdziwego znaczenia i sensu swojego życia.

Mimo iż każdy człowiek posiada naturalną zdolność samodzielnego rozwijania się, to jednak czasami zdarzają się sytuację, które przerastają jego umiejętność radzenia sobie. Właśnie wtedy warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Kiedy psychoterapia?

  • problemy w relacjach z innymi ludźmi
  • nadmierny lęk i niepokój
  • długotrwały smutek (depresja)
  • kryzys wiary
  • częste wahania nastrojów
  • nadmierna potrzeba kontroli
  • poczucie braku sensu życia
  • żałoba po stracie bliskiej osoby
  • strach przed śmiercią
  • niskie poczucie własnej wartości