Logoterapia Szkolenie – „LogoPraktyk”

Kurs Logoterapii i Rozwoju Egzystencjalnego


„Odnalezienie w życiu głębokiego poczucia sensu jest najpotężniejszą siłą motywującą człowieka”

Viktor Frankl

LogoPraktyk to praktyczne zajęcia doświadczeniowo-warsztatowe, prowadzone w nurcie logoterapii stworzonej przez Viktora Frankla i uzupełnione o inne wartościowe teorie egzystencjalne. Logoterapia to wyjątkowa metoda terapeutyczna, która jest skoncentrowana na odkrywaniu poczucia sensu życia i osobiście ważnych wartości. Tym, co wyraźnie odróżnia ją od wielu pozostałych nurtów psychoterapeutycznych, jest postrzeganie człowieka nie tylko w wymiarze fizycznym i psychicznym, ale przede wszystkim duchowym.

Kurs logoterapii i rozwoju egzystencjalnego składa się z 4 weekendowych zjazdów, odbywających się raz w miesiącu (w sumie aż 60 godzin dydaktycznych). Około połowa czasu zajęć jest poświęcona na pracę doświadczeniową i analizę aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników. Pozostały czas to zajęcia wykładowo-warsztatowe, na których omawiane są podstawowe założenia logoterapii oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. LogoPraktyk ma na celu nauczyć skutecznego wykorzystywania logoterapii w procesie samorozwoju oraz w kontakcie z drugim człowiekiem.

Obecnie logoterapia jest potwierdzonym naukowo kierunkiem psychoterapeutycznym oraz została oficjalnie wpisana do Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

LogoPraktyk jest dla tych którzy:

  • chcą osobiście doświadczyć w jaki sposób można wykorzystać logoterapię w procesie samorozwoju;
  • mają potrzebę uzupełnić swoją wiedzę psychologiczną o praktyczne i wartościowe teorie egzystencjalne, aby wykorzystać je w pracy z drugim człowiekiem;
  • poszukują głębszego zrozumienia własnych, egzystencjalnych refleksji;
  • tęsknią za rozmowami na temat sensu, wartości i duchowości w atmosferze wzajemnego wsparcia, szacunku i bezpieczeństwa;
  • są gotowi podjąć własną, terapeutyczną pracę w nurcie logoterapii grupowej;
  • chcą lepiej zrozumieć skąd bierze się poczucie sensu i w jaki sposób można je pielęgnować w codziennym życiu;
  • potrzebują głębiej uświadomić sobie i uporządkować hierarchie osobiście ważnych wartości;
  • odnajdują w sobie egzystencjalną wrażliwość, która domaga się bliskiego spotkania z osobami, które „mają podobnie”.

WAŻNE!
Zajęcia są dla każdego, kto chce bliżej odkryć czym jest logoterapia Szkolenie LogoPraktyk ma charakter otwarty. W związku z tym nie trzeba posiadać wykształcenia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, aby w nim uczestniczyć. Proces rekrutacji składa się z wypełnienia ankiety rekrutacyjnej oraz odbycia rozmowy telefonicznej.

Logoterapia szkolenie – PLAN KURSU

I ZJAZD

Dzień 1 (8:30-15:00)
– Otwarcie procesu – kontrakt i zasady współpracy;
– Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników – grupowa praca
doświadczeniowa.

Dzień 2 (8:30-15:00)
– Narodziny logoterapii – Viktor Frankl i jego uczniowie (różne kierunki rozwoju logoterapii);
– Schemat odkrywania poczucia sensu, czyli w jaki sposób powstaje sens;
– Wewnętrzna wolność a uwarunkowania (psychiczne, socjologiczne, biologiczne);
– Pojęcie zdrowia i choroby w logoterapii, czyli dlaczego rozpacz egzystencjalna jest wyrazem odwagi, a nie zaburzenia;
– Zagrożenia i ograniczenia logoterapii franklowskiej – kiedy logoterapia
będzie pomocna, a kiedy może być antyterapeutyczna.

II ZJAZD

Dzień 1 (8:30-15:00)
– Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników – kontynuacja grupowej pracy doświadczeniowej

Dzień 2 (8:30-15:00)
– Natura poczucia sensu – czy sens jest subiektywny, obiektywny czy
relatywny? Czy poszukiwać go wewnątrz czy na zewnątrz?;
– Rodzaje wartości w logoterapii (twórcze, doznawane, wynikające z postawy) – jak pielęgnowanie różnych wartości wzmacnia odporność psychiczną;
– Wola przyjemności, czyli kiedy i dlaczego koncentrujemy życie na dążeniu do przyjemności;
– Wola mocy, czyli kiedy i dlaczego koncentrujemy życie na dążeniu do
udowadniania swojej wyjątkowości;
– Wola sensu, czyli siła kierująca ku osobistym wartościom w podstawowych sferach życia.

III ZJAZD

Dzień 1 (8:30-15:00)
– Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników – kontynuacja grupowej pracy doświadczeniowej

Dzień 2 (8:30-15:00)
– Nieświadomość duchowa wg Viktora Frankla – rozumienie religii i duchowości w logoterapii
– Pojęcie duchowości indywidualnej i religijności egzystencjalnej – czym to się różni od powszechnego rozumienia religijności
– Religia socjobiologiczna, a duchowość indywidualna, czyli o potrzebie bycia częścią grupy
– Religia neurobiologiczna, a duchowość indywidualna, czyli jak religia i duchowość wpływają na mózg człowieka

IV ZJAZD

Dzień 1 (8:30-15:00)
– Logodrama, czyli integracja psychodramy z logoterapią – podstawowe zasady;
– Scenka pokazowa z wykorzystaniem logodramy;
– Praca własna technikami logodramy (ćwiczenia praktyczne);
Teoria Egzystencjalnej Odwagi – autorska koncepcja integracji dokonań wybitnych egzystencjalistów.

Dzień 2 (8:30-15:00)
– Analiza aktualnej sytuacji egzystencjalnej uczestników – kontynuacja grupowej pracy doświadczeniowej;
– Zamknięcie procesu – podsumowania, wnioski, ukierunkowanie na przyszłość.

Logoterapia szkolenie – przykładowe opinie uczestników

PROWADZĄCY:

Jakub Mikołajczak – psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny. Szkolenia z logoterapii prowadzi od 2016 r. Współzałożyciel Akademii Sensu – Centrum Rozwoju Egzystencjalnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noopsychosomatyki. Ukończył certyfikowany kurs logoterapii akredytowany przez Instytut Viktora Frankla w Wiedniu, prowadzony m.in. przez prof. Kazimierza Popielskiego, polskiego przedstawiciela logoterapii i bliskiego przyjaciela Frankla.  Więcej informacji o prowadzącym.

 

LOGOTERAPIA SZKOLENIE – AKTUALNE TERMINY

Termin: 4 zjazdy weekendowe (60 h) w okresie wrzesień-grudzień 2024 r.
Miejsce: Wrocław
Cena: 3.800 zł 
Ilość miejsc: 8 (zostało 1 wolne miejsce!)

Terminy zjazdów:
I zjazd – 21-22 września
II zjazd – 12-13 października
III zjazd – 16-17 listopada
IV zjazd – 7-8 grudnia

Kolejna edycja we Wrocławiu: luty-maj 2025 r.

UWAGA!
Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie „LogoPraktyk” u siebie w mieście, to zbierz grupę minimum 6 osób i odezwij się w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Masz pytania odnośnie kursu logoterapii? Skontaktuj się z prowadzącym:

jakubmikolajczak@opusanima.pl lub tel. 697 333 790.

Aby otrzymać ankietę rekrutacyjną na kurs, wypełnij i wyślij poniższy formularz.

Zapisz się na szkolenie